ZAMĚŘENÍ FIRMY EKONRAD s.r.o.

Obchodní společnost EKONRAD s.r.o. působí v České republice od roku 1997. Na trhu se firma soustřeďuje na tři oblasti podnikání: prodej chemických produktů, firemní správu a realitní poradenství.

V divizi chemických produktů se naše firma specializuje na vývoj a prodej materiálů a surovin, které slouží zejména jako klíčové komponenty do finálních výrobků. Naše produkty se tak objevují v recepturách mnoha renomovaných výrobců.

Správa firmy zahrnuje služby týkající se běžného i krizového chodu malých a středních podniků. Sem patří kupříkladu firemní audit spočívající v souhrnném posouzení stavu konkrétní firmy v daném čase a právním prostředí. V rámci správy firmy ovšem nabízíme i jednotlivé úkony, jako například likvidace staré firmy, vznik nové firmy, obstarání investic do rozvoje firmy, poradenství při hledání strategického partnera, zprostředkování prodeje či koupě firmy, ale také krizové řízení ve firmě a řešení hrozícího úpadku či oddlužení. Součástí našich služeb je i správa majetku a vedení účetnictví.

V oblasti realitního poradenství poskytujeme dva okruhy služeb. Za prvé, kompletní právní servis v souvislosti s nejrozšířenější činností realitních kanceláří – tj. prodej, koupě či pronájem nemovitostí; nemovitost je ale také možno směnit, darovat, vložit do společnosti, dědit, nebo vyjmout ze společného jmění manželů, i to vše je předmětem našich služeb. Za druhé, zastupování pro případ, že nemovitost byla klientem již dříve nabyta nebo zcizena, ale doposud neproběhla celá transakce tak, jak měla.

Působnost firmy EKONRAD s.r.o. není regionálně omezena. Ať se na nás obrátíte z kteréhokoliv kraje nebo i ze zahraničí, vždy Vám věnujeme dostatek času. Jsme připraveni naslouchat, nalézt řešení a konat.