Realitní poradenství

Koupě nebo prodej nemovitosti je pro většinu lidí největší peněžní operací v jejich životě. Každý chápe, že k takovému počinu je zapotřebí přistoupit obezřetně, ale ne každý tak činí. Následky lehkovážného přístupu jsou někdy nevratné, vždy však ztrátové. Na trhu je hodně realitních kanceláří, jak si dobře vybrat?

Seriózní realitní kancelář musí klientovi zaručit, že jeho mnohdy celoživotní úspory nepřijdou vniveč. V praxi to kupříkladu znamená, že složení kupní ceny klientem při koupi nemovitosti by mělo být uskutečněno u notáře, a nikoliv v realitní kanceláři, jak se běžně děje. Kupní smlouvu nesmí klient obdržet v den jejího podpisu, nýbrž s dostatečným předstihem k prostudování. A lze uvést další indicie sloužící klientovi k orientaci mezi realitními kancelářemi, ať už je to nesmyslná exkluzivita, která brání přijmout lepší nabídku, nebo nepřiměřená provize, neodpovídající vykonané práci.

Naše firma nabízí a zajistí kompletní servis v souvislosti s Vaší nemovitostí, uvádíme zde nejčastěji prováděné služby:

  • Kontrola nemovitosti – spočívá v hledání právních a faktických vad nemovitosti. Právní vady jsou překážky, které zatěžují a znehodnocují nemovitost, ne pokaždé jsou lehce dohledatelné. Mezi právní vady řadíme například věcné břemeno, zástavní právo, nájemní vztah a jiné. Faktické vady jsou konkrétní hmatatelné poruchy nemovitosti, sem patří například špatná statika, nefunkční rozvody, zatékání a jiné.
  • Zajištění znaleckého posudku a tržního odhadu – při převodu nemovitosti se bez něj nelze obejít.
  • Zprostředkování převodu nemovitosti – ať jde o dům, byt, pozemek, nebytové prostory či jiný druh nemovitosti, vždy je dán přesný harmonogram: osobní kontakt s klientem, prohlídka nemovitosti, řešení financování, projednání smluvní dokumentace, uzavření smlouvy, vklad do katastru, úhrada ceny a předání nemovitosti, splnění daňové povinnosti.
  • Vypracování smluvní dokumentace – příslušný právník vyhotoví potřebnou smlouvu, vždy individuálně řešenou vzhledem k požadavkům smluvních stran. Neomezujeme se pouze na kupní smlouvy (též nazývané smlouvy o převodu nemovitosti), ale standardně zpracováváme smlouvy o smlouvě budoucí, nájemní a podnájemní smlouvy, smlouvy o převodu členských práv v družstvu (u převodu družstevních bytů), darovací smlouvy, smlouvy o věcném břemeni, zástavní smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy týkající se majetkových vztahů mezi manželi, smlouvy ohledně nemovitostí v majetku podnikatele a další na požádání klienta.
  • Vypracování návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí – při převodu vlastnického práva nebo při zatížení nemovitosti právem třetí osoby je nutno smlouvu do katastru nemovitostí doložit spolu s návrhem na vklad.
  • Správa nemovitosti – pro tuzemské i zahraniční klienty zajistíme vše potřebné, tj. řádně uzavřené smluvní vztahy a jejich dodržování, evidenci a výběr plateb, pojištění, údržbu a opravy, vedení účetnictví.
  • Zastupování ve sporu – zajistíme právní zastoupení a poradenství v soudní při. Ne pokaždé se s druhou stranou rozumě domluvíte, a jsou případy, kdy se ten druhý nechce domluvit; pak je lépe věc přenechat právníkům a být v pohodě.

Obrátit se na nás můžete prostřednictvím kontaktů nebo realitního formuláře.